Dance   Connection 
   International Centre for Modern Dance
Web Design : Emmy Mees


Limbering, Toning

to limber = de spieren losmaken
to tone = de spieren spankracht geven

Zowel in de Limbering als in de Toning wordt er gewerkt aan juiste lichaamsplaatsing, aan een sterk centrum, aan coördinatie en concentratie, aan versoepeling en versteviging van het ganse lichaam.
De juiste ademhaling en een intense concentratie zijn van het allergrootste belang in deze lessen.

De lessen putten enerzijds uit de techniek van de klassiek moderne dans en het klassiek ballet, anderzijds uft de eeuwenoude " ashtanga yoga " "Only when -you can be extremely pliable and soft, can you be extremely hard and strong". ( Zen proverb )

Verder zijn er sterke invioeden van andere " bodywork " technieken zoals Feldenkrais, Alexander, Pilates.


inschrijven